NYTT FRA STAMI

Mobbing og postraumatisk stressforstyrrelse

En ny litteraturgjennomgang og metaanalyse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sterk sammenheng mellom eksponering for mobbing og symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse.
04. mars 2015LES MER

Ny doktorgrad ved STAMI: Nakke- og skulderplager blant unge arbeidstakere. Er mekanisk arbeidsbelastning en risikofaktor?

Fysioterapeut og forsker Therese Nordberg Hanvold ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), har studert nakke- og skulderplager blant unge arbeidstakere, med spesielt fokus på mekanisk arbeidsbelastning.
25. februar 2015LES MER

Frokostseminar 12. mars:Hvordan påvirker psykososiale arbeidsforhold og/eller mekaniske arbeidsbelastninger risiko for muskelskjelettplager?

Vitenskapelige studier tyder på at ulike risikofaktorer kan ha betydning for utvikling av muskelskjelettplager. Både psykososiale arbeidsforhold og mekaniske belastninger er viktige.
25. februar 2015LES MER

Nytt om langvarige ryggsmerter ved prolaps

Resultatene fra en ny studie viser at de som utvikler langvarige ryggsmerter har forhøyede nivåer av cytokinene IL-6 og IL-8 i serum. Dette taler for en lavgradig systemisk inflammasjon hos dem som utvikler kroniske ryggplager.
23. februar 2015LES MER

20.februar 2015 Lav arbeidsevne grunnet psykologiske, sosiale og mekani...

13.februar 2015 Spesifikk menneskeskapt nano-produkt på WHOs liste over...

06.februar 2015 STAMI-TV: Fra frokostseminaret om arbeidsmiljøets betyd...

29.januar 2015 Et flertall mener at bedriftshelsetjenesten har blitt b...


GÅ TIL STAMIS NYHETSARKIV