NYTT FRA STAMI

Webredaktør - vikariat 10 månadar

Vi søkjer Webredaktør (rådgjevar/seniorrådgjevar) – vikariat 10 månadar
21. oktober 2014LES MER

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer bidrar til et høyt sykefraværsnivå blant norske yrkesaktive

Det er vel dokumentert at psykososiale faktorer har betydning for både kroppslige og mentale helseplager, som igjen kan føre til sykefravær. I STAMI-studien fant man at selvrapportert rollekonflikt, høye emosjonelle krav og lav støtte fra leder har størst betydning for legem...
21. oktober 2014LES MER

Årets nasjonale IA-konferanse

Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til den nasjonale IA-konferansen 2014. Årets konferanse favner arbeidet med alle tre delmålene for IA-avtalen, og setter bl.a. fokus på bedre forebygging og inkludering av unge som står utenfor arbeidslivet.
15. oktober 2014LES MER

Vold og trusler om vold fører til et høyt sykefraværsnivå blant helse- og sosialarbeidere

Det er vel dokumentert at psykososiale faktorer har betydning for både kroppslige og mentale helseplager, som igjen kan føre til sykefravær. I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), har forskere funnet at vold og trusler om vold har størst betydning for lege...
13. oktober 2014LES MER

10.oktober 2014 Sammenheng mellom arbeid med armene hevet og skuldersme...

08.oktober 2014 Grunnkurs for BHT våren 2015

07.oktober 2014 Ebola og arbeidshelse

06.oktober 2014 Arbeidsmiljøets betydning for utdanningsforskjeller i s...


GÅ TIL STAMIS NYHETSARKIV