NYTT FRA STAMI

Ny STAMI-rapport: Støveksponering ved bergboring i dagen

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en kartlegging av kjemisk arbeidsmiljø ved bergboring utendørs. Målet med denne undersøkelsen var å kartlegge personlig eksponering for aerosoler og gasser ved bergboring ved bruk av tre ulike borerigger i vinter- og sommer sesong,...
18. desember 2014LES MER

Ledig stilling: Statistiker/forsker med doktorgrad

Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det ledig en 70 prosent fast stilling som statistiker ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi.
16. desember 2014LES MER

Innaskjærs yrkesdykking under kontrollerte forhold, påvirker ikke hjernens funksjoner

I en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har yrkesdykkere som dykket til grunne dyp, blitt fulgt over en periode på 12 år. De ble undersøkt med tester som måler hjernens funksjoner i form av blant annet hukommelse, oppmerksomhet og reaksjonsevne.
12. desember 2014LES MER

Kurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager for BHT-ansatte

STAMI arrangerer 10. og 11. mars 2015 kurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Kurset er for ansatte i bedriftshelsetjenester (BHT) som dekker kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og som ønsker å utvide sine basiskunn...
12. desember 2014LES MER

12.desember 2014 Sementarbeidere og lungefunksjon

11.desember 2014 Se på web-tv: Frokostseminar om nakke- og skuldersmerte...

05.desember 2014 Nytt prosjekt om sammenheng mellom psykologiske arbeids...

05.desember 2014 Ledige stillinger ved Statens arbeidsmiljøinstitutt


GÅ TIL STAMIS NYHETSARKIV