KURS

Kurs og seminarer ved STAMI


STAMI arrangerer ulike kurs med basis i arbeidsmiljøforskning; for eksempel innen arbeidsmedisin, toksikologi og yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø. Flere av kursene er spesielt rettet mot ansatte i bedriftshelsetjenesten. Kursene har bindende påmelding og kursavgift, og arrangeres vanligvis i STAMIs lokaler på Majorstua i Oslo.

Frokostseminarene på STAMI omhandler aktuelle temaer innen arbeidsmiljøforskning. Som regel er det STAMIs egne forskere som foreleser. Frokostseminarene er gratis og åpne for alle, men krever påmelding på grunn av begrenset plass og matservering. Seminarene holdes fra 09.00 - ca. 10.30.

Frokostseminarene sendes direkte på web-tv, og opptaket legges ut på nett.
Her kan du se tidligere frokostseminarer på web-tv
 
KONTAKT
Ved spørsmål om kurs ta kontakt på e-post: kurs@stami.no

 

..................................................................................................................................................................

Kurs og seminarer 2015

(Nye kurs og seminarer legges ut fortløpende)