KURS

Kurs og seminarer ved STAMI


STAMI arrangerer ulike kurs med basis i arbeidsmiljøforskning; for eksempel innen arbeidsmedisin, toksikologi og yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø. Flere av kursene er spesielt rettet mot ansatte i bedriftshelsetjenesten. Kursene har bindende påmelding og kursavgift, og arrangeres vanligvis i STAMIs lokaler på Majorstua i Oslo.

Frokostseminarene på STAMI omhandler aktuelle temaer innen arbeidsmiljøforskning. Som regel er det STAMIs egne forskere som foreleser. Frokostseminarene er gratis og åpne for alle, men krever påmelding på grunn av begrenset plass og matservering. Seminarene holdes fra 09.00 - ca. 10.30.

Frokostseminarene sendes direkte på web-tv, og opptaket legges ut på nett.
Her kan du se tidligere frokostseminarer på web-tv
 
KONTAKT
Ved spørsmål om kurs ta kontakt på e-post: kurs@stami.no

 

..................................................................................................................................................................

Kurs og seminarer 2014

(Nye kurs og seminarer legges ut fortløpende)13.01.2014 Grunnkurs for BHT våren 2014
06.02.2014 Frokostseminar 6. februar 2014: Hva vet vi om sammenhengen mellom støy og helse?
20.02.2014 Frokostseminar 20. februar: Arbeidstid og helse
23.04.2014 Ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - basiskurs for BHT
28.04.2014 Frokostseminar 28. april: "Et alternativ er å ta oss med ut bak et skur og skyte oss"
07.05.2014 HEFA-konferansen 2014
12.06.2014 Frokostseminar 12. juni 2014: Yrkesbetinget kreft
25.08.2014 Grunnkurs for BHT høsten 2014
03.09.2014 Basiskurs i arbeidshelse for ansatte i bedriftshelsetjenester
17.09.2014 Frokostseminar onsdag 17. september: Psykososialt arbeidsmiljø og hjerte-/karsykdommer
28.10.2014 Eksamenskurs for tidligere grunnkursdeltakere
30.10.2014 Frokostseminar 30. oktober: Hvordan er mobbing i arbeidslivet relatert til helseplager?
20.11.2014 Frokostseminar 20. november: Nanopartikler i arbeidsmiljøet – ikke noe småtteri
24.11.2014 Seminar om konflikter og konflikthåndtering
11.12.2014 Frokostseminar 11. desember: Nakke- og skuldersmerter blant unge arbeidstakere. Er mekanisk arbeidsbelastning en risikofaktor?
12.01.2015 Grunnkurs for BHT våren 2015
28.01.2015 Kurs i Aktuell arbeidsmedisin 2015 (Januarkurs)
10.03.2015 Kurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager for BHT-ansatte