OM STAMI

Statens arbeidsmiljøinstitutt

STAMI jobber for et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.

Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskingsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å skape et arbeidsmiljø som forebygger sykdom og fremmer god helse.

Målet er at instituttet skal skape kunnskap om og kartlegge sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse, vurdere risiko og komme med forslag til forebyggende tiltak og gjøre kunnskap om sammenheng mellom arbeid og helse kjent i Norge.

Instituttet har mer enn hundre ansatte som skaper, bruker og formidler kunnskap om arbeid og helse. Vi har et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. STAMI er engasjert i godt over 60 forskingsprosjekter hvert år. Dette er både grunnforskingsprosjekter som går over mange år og utgreinger eller kortere studier med et praktisk utgangspunkt.

Instituttet retter seg mot alle deler av norsk arbeidsliv:

Vi kartlegger miljø- og helseforhold, vurderer faremomenter og kommer med forslag til forebyggende tiltak på arbeidsplassene. Vi har en arbeidsmedisinsk klinikk som utreder pasienter med mulige arbeidsrelaterte sykdommer. Biblioteket vårt er åpent for alle interesserte. Dessuten gir vi opplæring til verne- og helsepersonale og andre fagfolk. Vi svarer alle på spørsmål om arbeid og helse.

STAMIs strategi
Les strategi for Statens arbeidsmiljøinstitutt her.

Kort historikk
Direktoratet for arbeidstilsynet startet i 1947 et laboratorium for kjemisk analyse og vurdering av eksponering i norsk arbeidsliv. I 1963 ble et Yrkeshygienisk institutt opprettet ut fra dette miljøet, underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. Dette instituttet ble snart omdøpt Arbeidsforskningsinstituttene, da de nyopprettede instituttene for Arbeidsfysiologi og Arbeidspsykologi, og i 1981 da Muskelfysiologisk institutt, kom til.

I 1986 ble Arbeidspsykologisk institutt skilt ut under navnet Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). AFI jobber hovedsaklig med anvendt, det vil si praktisk, forskning innenfor organisatoriske og psykososiale forhold.

De tre gjenværende instituttene ble slått sammen under navnet Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene, som i 1988 skiftet navn til det nåværende Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Tips en venn!
Ditt navn:
Mottakers epost:
Melding:

Tlf. (+47) 23 19 51 00

Besøksadresse:

Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
Postadresse:
Pb 8149 Dep, 0033 Oslo

 

Kontakt oss på e-post:
postmottak@stami.no
kurs@stami.no
webred@stami.no

 g8.7 til kort