TEMAOVERSIKT

Kjemisk arbeidsmiljø

STAMI arbeider med kartlegging og identifisering av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet som kan medføre helserisiko for arbeidstakere. Vi jobber både med forskning, utredning og tjenesteyting.

Kunnskapen om kjemisk helserisiko på arbeidsplassen har økt betydelig de siste 100 årene. Mange typer farlig kjemisk arbeid er brakt under kontroll, særlig i vestlige land. Samtidig er det klart at det fortsatt finnes kjemikalier som kan føre til helseproblemer selv i små mengder, mens andre stoffer i arbeidsmiljøet utgjør en lav risiko. Det er stor variasjon mellom yrkesgruppene med hensyn til omfanget av kjemisk eksponering. I hvilken grad kjemikalier i arbeidsmiljøet er skadelige, avhenger av kjemikalienes egenskaper, måten vi kommer i kontakt med dem på, og graden av slik kontakt.